RNDr. Kateřina Kufová

Kateřina Kufová

Vzdělání

 • Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze, obor biochemie
 • Pražská vysoká škola psychosociálních studií, Psychoterapeutická fakulta
 • Absolventka řady odborných kurzů v oblasti řízení lidských zdrojů, sebepoznání, obchodních dovedností a týmové spolupráce
 • Kurzy zaměřené na trénink mozku, soustředění, rozvoj kognitivních funkcí
 • Výcvik v systemickém koučinku, Institut pro systemickou zkušenost, PhDr. Vratislav Strnad, 2014
 • Výcvik Cílevědomý koučink, MotivP, 2017 – 2019
 • Výcvik Skupinový koučink, MotivP, 2019 – 2020

Pracovní zkušenosti

 • pracovala jako personální manažerka ve společnostech Guarant, s.r.o, Osobní finance plus, a.s.
 • působí jako lektor a odborný konzultant rozvojových programů pro střední a vyšší management, práci s talenty
 • jednatelka a majitelka vzdělávací společnosti ProEnvi s.r.o.

V současné době se nejvíce věnuje

 • lektorské činnosti – školení měkkých dovedností, tréninky mozku, kurzy osobnostního rozvoje a sebepoznání, kurzy horsemanshipu, kurzy týmové spolupráce, poradenství v oblasti řízení lidských zdrojů
 • realizaci Assessment a Development center včetně přípravy programu a systému hodnocení dle potřeb klienta
 • působí jako lektor a poradce pro problematiku partnerských vztahů