Mgr. Hana Soukalová

Vzdělání

 • Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor zoologie bezobratlých
 • Absolventka řady odborných kurzů v oblasti projektového řízení, marketingu, řízení lidských zdrojů, sebepoznání, obchodních dovedností a týmové spolupráce
 • Kurzy, školení a rekvalifikace zaměřené na pedagogiku volného času, organizaci zotavovacích akcí pro děti a volnočasového vzdělávání dětí i dospělých
 • Taneční a somatické techniky, pohybový vývoj dětí, BMC
 • Instruktor jezdectví pro turistické jízdárny (2014)
 • Zdravotník zotavovacích akcí (ČČK, Balic s.r.o. 2013)
 • Kurzy Vědomé tělo (Rena Milgrom, Dancelab 2013 – 2015)

Pracovní zkušenosti

 • pracovala jako projektová  manažerka ve společnostech Advertures, s.r.o, Ogilvy, s.r.o., Rekola Bikesharing s.r.o.
 • 20 let organizace a vedení táborů pro děti a mladé dospělé
 • Volnočasová pedagogika v oblasti jezdectví a tance pod hlavičkou DDM, Ta Hra, z.s. a na volné noze

V současné době se nejvíce věnuje

 • svým malým dětem na rodičovské dovolené
 • lektorské činnosti – kurzy horsemanshipu
 • volnočasové pedagogice v oblasti jezdectví, vlastnímu vzdělávání a seminářům
 • působí jako předseda spolku a hlavní vedoucí akcí Ta Hra, z.s.