Další programy

Vzdělávací, rozvojové a outdoorové programy pro manažery a firemní týmy

Vítězství není bez tréninku a úspěch firmy bez vzdělávání

Potřebujete se zdokonalit v konkrétní oblasti osobního nebo profesního rozvoje? Připravili jsme pro vás ucelenou nabídku programů, které se specializují na manažerské, obchodní, komunikační a další dovednosti a účinně využívají metody tréninku mozku. Zvyšují tak výkonnost a efektivitu klíčových zaměstnanců a specialistů z mnoha oborů a přinášejí měřitelné výsledky. Pro firemní týmy připravujeme outdoorové programy. Jednotlivce i skupiny vedeme k dosahování cílů pomocí koučinku.

Vzdělávací a tréninkové programy

Osobní rozvoj

 • Komunikační dovednosti
 • Asertivita
 • Asertivita a NLP
 • Time management IV. generace
 • Zvládání stresu
 • Řešení konfliktních situací

Manažerské dovednosti

 • Komunikace pro manažery
 • Leadership
 • Situační styly vedení
 • Základy koučinku pro manažery
 • Motivační nástroje, zaměření motivace
 • Delegování
 • Vedení porad
 • Zvládání změny
 • Řešení konfliktních situací v týmu
 • Vedení hodnotících rozhovorů
 • Behaviorální metoda při vedení výběrových rozhovorů/náboru zaměstnanců
 • Manažerská akademie pro mistry

Obchodní dovednosti

 • Obchodní vyjednávání a psychologie prodeje
 • Komunikační dovednosti pro obchodníky
 • Akviziční/servisní telefonická komunikace
 • Zvládání námitek, řešení stížností a konfliktních situací
 • Prezentační dovednosti
 • Rétorika

Individuální a skupinový koučink

Koučink je jedinečná cesta sebepoznání, která vás dovede ke splnění cílů a plánů. Chcete zvýšit pracovní výkonnost, disciplínu nebo sebedůvěru?

Moderní metody koučinku pracují s individuálními potřebami klienta. Kouč formou rozhovoru vede a podporuje klienta v nalezení vlastního řešení, které je v souladu s jeho vnitřním nastavením. Jen s takovým řešením se klient plně ztotožní a bude mít motivaci realizovat potřebné kroky. Klient získává skvělou příležitost nahlédnout na svůj problém z jiné perspektivy a objevuje možnosti řešení, které by on sám neviděl.

Specializujeme se na dosahování konkrétních výsledků v oblasti profesního i osobního rozvoje. Nabízíme koučink individuální i skupinový (pro celé týmy).

Outdoorové programy

Vytváříme zážitkové programy, které propojují zábavu s novým poznáním, zlepšují práci v týmu a přinášejí firmám cennou zpětnou vazbu od zkušených lektorů.

Jaké jsou přínosy outdoorových programů?

 • Podpora sebedůvěry jednotlivců
 • Hlubší sebepoznání a poznání členů týmu
 • Identifikace týmových rolí
 • Zlepšení týmové spolupráce
 • Dlouhodobý efekt díky silným emočním zážitkům
 • Motivace ke změnám v týmu – konstruktivní práce na silných i slabých stránkách týmu

Chcete se vzdělávat s námi? Zašlete nám nezávaznou poptávku!